ข้อมูลการติดต่อ

เกี่ยวกับวิทยาลัย About us

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี Thonburi Vocational College
สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Address ที่อยู่

เลขที่: 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์: 02-4123411
Email: [email protected]

วันเวลาทำการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ 8am to 5pm
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ - Closed