25560 2

30-1-57

bic_j
210

kys

20110025_11111517170615
20110025_11111517170617

ppp

elearning

20110025_11111517170548
asean-flag-1
209
learn15

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบเทคโนโลยี
 

สถิตเข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้17
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้328
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1015
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่ผ่านมา2216
mod_vvisit_counterเดือนนี้6476
mod_vvisit_counterเดือนก่อน1996
mod_vvisit_counterทุกวัน936242

ออนไลน์ (20 นาทีที่แล้ว): 3
Your IP: 54.144.84.155
,
แสดงวันที่ / เวลาขณะนี้
ข้อมูลอาคารสถานที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

        

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ตั้งอยู่ที่ 182 ถนนพาณิชยการธนบุรี แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ 15 ตารางวา มีอาคารและ สิ่งก่อสร้างดังต่อไปนี้ (โดยปัจจุบัน อาคาร 3,4 ได้ถูกรื้อถอนสร้างเป็นอาคาร 8,9)

1.  อาคาร 1 (อำนวยการ)
2.  อาคาร 2
3.  (สหกรณ์)
4.  (ศูนย์อาหาร)
5.  อาคาร 5
6.  อาคาร 6
7.  อาคาร 7
8.  อาคาร 8 (เฉลิมพระเกียรติ)
9.  อาคาร 9
10.อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
11.อาคารปกครอง
12.บ้านพักคนงาน

 

Building

 

อาคาร  1 อาคาร 1 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎี ของทุกคณะวิชา มีห้องเรียนต่างๆ จำนวน 12 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดงในตาราง

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

3

1302
1303
1304
1305
1306

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

19
28
26
26
30

38
56
52
52
60

4

1401
1402
1403
1404
1405
1408

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

22
26
26
24
21
13

44
52
52
48
42
26

 

 

รวม

261

47

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 1  

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

3

1302
1303
1304
1305
1306
1311

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

21
30
33
28
13
-

42
60
66
56
26
-

4

1401
1402
1403
1404
1405
1406

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย

-
24
24
22
21
28

-
48
48
44
42
56

รวม

244

41

อาคาร  2
อาคาร 2 เป็นอาคาร  2  ชั้น ใช้เป็นห้องเรียนปฏิบัติของคณะคหกรรม มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 9 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดงในตาราง

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

2101
2102
2104
2105
2106

ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร

18
18
19
18
28

36
36
38
36
56

2

2201 
2204
2205
2206

ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
บรรยาย

33
26
26
25

66
52
52
50

รวม

211

47

ตารางที่ 32 รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 2 

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

2101
2102
2104
2105
2106

ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร 
ปฏิบัติการอาหาร

21
22
21
23
24

42
44
42
46
48

2

2201
2204
2205 
2206

ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
ปฏิบัติการศิลปประดิษฐ์ 
บรรยาย

28
28
24
19

56
56
48
38

รวม

210

47

อาคาร  5
อาคาร 5 เป็นอาคาร 5 ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติของคณะบริหารธุรกิจมีห้องต่างๆ  ที่ใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน 13 ห้อง  โดยที่ชั้นที่  2 เป็น ห้องโสตทัศนศึกษา 1 ห้องและห้องประชุม  1 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียน

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

5102
5103
5105

ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

24
23
18

48
46
36

3

5301
5302
5303
5304
5305

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

23
18
8
12
25

46
36
16
24
50

4

5401
5403

พิมพ์ดีดไฟฟ้า
พิมพ์ดีดไฟฟ้า

8
9

16
18

5

5501
5503

ปฏิบัติสำนักงาน
พิมพ์ดีดอังกฤษ

9
15

18
30

รวม

192

32

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50 คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

5101
5102
5103
5105

พยาบาล
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

28
28
29

56
56
58

3

5301
5302
5303 
5304
5305

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

25
25
-
30
23

50
50
-
60
46

4

5401
5403

พิมพ์ดีดไฟฟ้า
ปฏิบัติการสำนักงาน

4
12

8
24

5

5501
5503

ปฏิบัติสำนักงาน
พิมพ์ดีดอังกฤษ

24
14

48
28

รวม

242

44

อาคาร  6
อาคาร 6 เป็นอาคาร  4  ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติของคณะศิลปกรรม มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนจำนวน 12 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดง

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 6 

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50 คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

6102
6103

ปฏิบัติการ
จิตรกรรม

23
24

46
48

2

6201
6202

คอมพิวเตอร์กราฟิก
ห้องสมุด

25
20

50
40

3

6301
6303
6304

คอมพิวเตอร์กราฟิก
เขียนแบบ
พาณิชย์ศิลป์

33
20
81

66
40
162

4

6401
6402
6403
6404

บรรยาย
เขียนแบบ 
เขียนแบบ 
ออกแบบนิเทศศิลป์

27
17
24
12

54
34
48
24

รวม

233

42

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 6

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

6102
6103

ปฏิบัติการ
จิตรกรรม

16
21

32
42

2

6201
6202

คอมพิวเตอร์กราฟิก
ห้องสมุด

38
-

76
-

3

6301
6302 
6303
6304

คอมพิวเตอร์กราฟิก
ห้องปฏิบัติการรวม
เขียนแบบ
พาณิชย์ศิลป์

31
-
24
28

62
-
48
56

4

6401
6402
6403
6404

บรรยาย
เขียนแบบ 
เขียนแบบ 
ออกแบบนิเทศศิลป์

30
19
22
11

60
38
44
22

รวม

240

40

อาคาร  7 
 อาคาร 7 เป็นอาคาร 4 ชั้น ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติของคณะศิลปกรรม  มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน 11 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดง

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 7 

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

7101
7102

ประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผา

14
8

28
16

2

7201
7202

ภาพพิมพ์ 1
ภาพพิมพ์ 2

30
17

60
34

3

7301/1
7301/2 
7302/1
7302/2

บรรยาย-ปฏิบัติการ
ถ่ายภาพสี
วาดเขียน 1
วาดเขียน 2

25
16
26
8

50
32
52
16

4

7401
7402
7403

ปฏิบัติการถ่ายทำ
ปฏิบัติการถ่ายทำ
ห้องมืด

28
25
6

56
50
12

รวม

203

37

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 7

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

7101
7102

ประติมากรรม
เคลื่องเคลือบดินเผา

12
16

24
32

2

7201
7202

ภาพพิมพ์ 1
ภาพพิมพ์ 2

18
18

36
36

3

7301/1
7301/2
7302/1
7302/2

บรรยาย-ปฏิบัติการ
ถ่ายภาพสี
วาดเขียน 1
วาดเขียน 2

36
17
20
10

72
34
40
20

4

7401
7402
7403
7404

ปฏิบัติการถ่ายทำ
ปฏิบัติการถ่ายทำ
ห้องมืด
ตัดต่อวีดิทัศน์

20
15
12
6

40
30
24
12

รวม

200

33

อาคาร  8 
 อาคาร 8 เป็นอาคาร 6 ชั้น  เป็นอาคารที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” พร้อมทั้งประดิษฐานตราสัญลักษณ์งานฉลอง สิริราชสมบัติครบ 50   ปี ที่ยอดสูงสุดของอาคาร อาคารนี้ใช้ในการเรียนวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ  มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน 24 ห้อง รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดงในตาราง


รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 8 

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

8101/1 
8101/2

บรรยาย 
บรรยาย

26 
26

52 
52

2

8201

ห้องปฏิบัติการผ้า

28

56

8202

ห้องปฏิบัติการผ้า

18

36

3

8301

บรรยาย

27

54

8302

8304

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ระบบมัลติมีเดีย 
คอมพิวเตอร์

10

14

20

28

8305

คอมพิวเตอร์

14

28

4

8401

บรรยาย

17

34

8402

ปฏิบัติการเลขานุการ

25

50

8404

พิมพ์ดีดไทย  1

18

36

8405

พิมพ์ดีดไทย  2

18

36

5

8501 
8502 
8504

ปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ 
บรรยาย 
บรรยาย

24 
29
29

48 
58 
58

8505

บรรยาย

21

42

8506

บรรยาย

30

60

6

8601

บรรยาย

16

32

8602

บรรยาย

32

64

8604

บรรยาย

21

42

8605

บรรยาย

15

30

8606

บรรยาย

9

18

รวม

467

42

รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 8  

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

8101
8101/1
8101/2

ปฏิบัติการภาษาอังกฤษ
บรรยาย
บรรยาย

28
28

56
56

2

8201

ปฏิบัติจักรอุตสาหกรรม

28

56

8202

ปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้า 1

17

34

8204

จักรคอมพิวเตอร์

24

48

3

8301
8302

8304
8305

บรรยาย
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ระบบมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์
คอมพิวแตอร์

28
-

2
21

56
-

4
42

4

8401

บรรยาย

26

52

8402

บรรยาย

19

38

8404

พิมพ์ดีดไทย  1

12

24

8405

พิมพ์ดีดไทย  2

18

36

5

8501

ปฏิบัติการบัญชีกับคอมพิวเตอร์

24

48

8502

บรรยาย

33

66

8504

บรรยาย

28

56

8505

บรรยาย

29

58

8506

บรรยาย

31

62

6

8601

บรรยาย

18

36

8602

บรรยาย

24

48

8604

บรรยาย

27

54

8605

บรรยาย

18

36

8606

บรรยาย

31

62

รวม

514

45

อาคาร 9
      อาคาร 9 อาคารพระยาอนุบาลดิตถกรรม (เสน โกศะโยดม) ใช้เป็นศูนย์อบรมและพัฒนาการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน จำนวน 5  ห้อง โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องประชุม 1 ห้อง  รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณมาณการใช้ห้องเรียนแสดง


รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 9  

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50 คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

2

9203
9204

ศุนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ศุนย์บริการอินเทอร์เน็ต

29
26

58
52

4

9401
9402
9403

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

31
20
26

62
40
52

รวม

132

53


รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนภายในอาคาร 9 

ชั้นที่

เลขห้อง

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

2

9203
9204

ศุนย์บริการอินเทอร์เน็ต
ศุนย์บริการอินเทอร์เน็ต

31
30

62
60

4

9401
9402
9403

ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้นสูง

34
23
31

68
46
62

รวม

149

60

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ
อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ ใช้เป็นห้องปฏิบัติการครัวต้นแบบและเป็นห้องเรียนปฏิบัติ
วิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต มีห้องต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอน  จำนวน 1 ห้อง
รายละเอียดห้องเรียนและปริมาณการใช้ห้องเรียนแสดงในตาราง


รายละเอียดห้องเรียน ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ

ชั้นที่

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 1

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

- ห้องปฏิบัติการครัวต้นแบบ

34

68

รวม

34

68


รายละเอียดห้องเรียน ภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ 

ชั้นที่

ชื่อห้อง

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน ภาคเรียนที่ 2

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50คาบ/สัปดาห์/ห้อง

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

1

- ห้องปฏิบัติการครัวต้นแบบ

34

68

รวม

34

68

สนาม 1 และ สนาม  2  มีรายละเอียดการใช้สนามต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้


รายละเอียดสถานที่เรียนและปริมาณการใช้สนาม

 

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่  1

ชื่อสนาม

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50 คาบ/สัปดาห์

 

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

สนาม  1

10

20

สนาม 2

18

36

รวม

28

28

รายละเอียดสถานที่เรียนและปริมาณการใช้สนาม  

 

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่  2

ชื่อสนาม

จำนวนคาบเรียนเต็ม 50 คาบ/สัปดาห์

 

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

สนาม  1

10

20

สนาม 2

18

36

รวม

28

28

ข้อมูลปริมาณการใช้ห้องและสถานที่เรียนภายในอาคารเรียนต่าง ๆ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 

ปริมาณการใช้ห้องและสถานที่เรียนภายในวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

อาคาร

จำนวนคาบที่ใช้ในการสอนปีการศึกษา 2556

คาบ/สัปดาห์

ร้อยละ

อาคารที่ 1

505

13.94

อาคารที่ 2

421

11.62

อาคารที่ 5

434

11.98

อาคารที่ 6

473

13.05

อาคารที่ 7

403

11.12

อาคารที่ 8

981

27.08

อาคารที่ 9

281

7.75

อาคารศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพ

68

1.87

สนาม 1-2

56

3.13