ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการเ...

โครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในวันที่ 21,28 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 52 ครั้ง]

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด...

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 19-26 กรกฏาม [อ่าน : 47 ครั้ง]

ขอเชิญโครงการวันภาษาไทยแห่งชาต...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใันวัน... [อ่าน : 54 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา... [อ่าน : 49 ครั้ง]

ผู้อำนวยการ และคณะครู ดู ผู้อำนวยการ และคณะครูทั้งหมด
นายเจนวิทย์ ครองตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 205 ครั้ง]

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึ...

ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอชื่นชม นายกฤษณพงศ์ อินฟ้าเเสง นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิ... [อ่าน : 100 ครั้ง]

แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ แล...

ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธ... [อ่าน : 178 ครั้ง]

แจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำห...

รายละเอียดใบสำคัญการรับเงิน [อ่าน : 379 ครั้ง]

ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
แบบสำรวจสื่อการเรียนการสอนของค...

แบบสำรวจสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 10 ครั้ง]

แจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน กรอ...

กรอกข้อมูลการปะเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ออนไลน์ [อ่าน : 810 ครั้ง]

ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 417 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
พิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ [อ่าน : 7 ครั้ง]

วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทร...

โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ และวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 2 ครั้ง]

โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอ...

โครงการทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอัญชาลิ... [อ่าน : 2 ครั้ง]

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพ...

fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ชุมชนวัดวิจิตรการนิมิตร โดย วิทยาลัยอาชีวศึ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพา...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ยินดีต้อนรับ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 5 ครั้ง]

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒...

กิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดวิจิตรการนิมิตร [อ่าน : 3 ครั้ง]

การนิเทศเตรียมความพร้อมรับการป...

การนิเทศเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกฯ โดย ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกและก... [อ่าน : 4 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำลูก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ปร... [อ่าน : 10 ครั้ง]

การประชุม ครูดี ศรีอาชีวะ ปีกา...

การประชุม ครูดี ศรีอาชีวะ ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 3 ครั้ง]

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาธุรกิจนายห... [อ่าน : 2 ครั้ง]

งานวันงดสูบบุหรี่โลก

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดกิจกรรม งานวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้ชื่องาน "บุหรี่เผาปอด" ในวันที่ ๗... [อ่าน : 4 ครั้ง]

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อา...

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษากรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ บรรยากาศพิธีเปิด และการตรวจสอบผลงานโคร... [อ่าน : 6 ครั้ง]

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบกา...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี การเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก... [อ่าน : 5 ครั้ง]

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาค...

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ สังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ [อ่าน : 6 ครั้ง]

อาชีวศึกษากรุงเทพฯ จัดประชุมเพ...

ประชุมคณะกรรมการ โครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับอศก ๒๕๖๒ [อ่าน : 5 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันพฤ... [อ่าน : 3 ครั้ง]

เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร...

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน [อ่าน : 9 ครั้ง]

นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกร...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ... [อ่าน : 30 ครั้ง]

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้...

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท [อ่าน : 45 ครั้ง]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน "...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส... [อ่าน : 51 ครั้ง]

หน่วยงานราชการ ดู หน่วยงานราชการทั้งหมด
ประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง ดู ประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปร...

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมอุป... [อ่าน : 202 ครั้ง]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เค...

สำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... [อ่าน : 243 ครั้ง]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เค...

สำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... [อ่าน : 226 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครงาน ดู ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่2 [อ่าน : 32 ครั้ง]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงาน... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการบริ...

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 62 [อ่าน : 23 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
วิดีโอแนะนำ " เริ่มต้นใหม่ วั...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 213 ครั้ง]

วีดิทัศน์แนะนำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 360 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกร...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่เพื่อปลูกฝังใ... [อ่าน : 19 ครั้ง]

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเท...

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับครูและนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศ... [อ่าน : 215 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาชีวธนบุรี 4.0” : iPad in your class ro... [อ่าน : 202 ครั้ง]

วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
ขนมอบกรอบใบชะคราม สนใจติดต่อสั...

ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [อ่าน : 184 ครั้ง]

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผ...

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง : Voice Command for Bedridden Patient [อ่าน : 212 ครั้ง]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู...

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 324 ครั้ง]

แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / ทุนการศึกษา ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / ทุนการศึกษาทั้งหมด
ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงก...

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา [อ่าน : 401 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2 [อ่าน : 396 ครั้ง]

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. ปีการศ...

กยศ.ขยายเวลาให้ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบe-studentloan คั้งแตวันที่ 2-31 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 377 ครั้ง]

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. ปีการศ...

กยศ.ขยายเวลาให้ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบe-studentloan คั้งแตวันที่ 2-31 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 417 ครั้ง]