ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการเ...

โครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในวันที่ 21,28 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง]

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด...

ในวันที่ 19-26 กรกฏาม [อ่าน : 10 ครั้ง]

ขอเชิญโครงการวันภาษาไทยแห่งชาต...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใันวัน... [อ่าน : 30 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา... [อ่าน : 28 ครั้ง]

ผู้อำนวยการ และคณะครู ดู ผู้อำนวยการ และคณะครูทั้งหมด
นายเจนวิทย์ ครองตน

ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 158 ครั้ง]

ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษา ดู ข่าวสำหรับนักเรียนนักศึกษาทั้งหมด
ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึ...

ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอชื่นชม นายกฤษณพงศ์ อินฟ้าเเสง นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิ... [อ่าน : 64 ครั้ง]

แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศ แล...

ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมฯ ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธ... [อ่าน : 153 ครั้ง]

แจ้งรายละเอียดที่ต้องเตรียมสำห...

รายละเอียดใบสำคัญการรับเงิน [อ่าน : 340 ครั้ง]

ข่าวสำหรับครูและบุคลากร ดู ข่าวสำหรับครูและบุคลากรทั้งหมด
แจ้งครูสายงานการสอนทุกท่าน กรอ...

กรอกข้อมูลการปะเมินตนเองและจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) ออนไลน์ [อ่าน : 776 ครั้ง]

ขอเชิญชวนให้ผู้บริหารสถานศึกษา...

การประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาของรัฐ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [อ่าน : 385 ครั้ง]

ด่วน เรียนหัวหน้าแผนกวิชา/หัว...

ให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินบำรุงการศึกษา /งบประมาณ/อุดหนุน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาค... [อ่าน : 413 ครั้ง]

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกร...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมรักการอ... [อ่าน : 4 ครั้ง]

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้...

การประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันเหตุนักเรียนนักศึกษาก่อเหตุทะเลาะวิวาท [อ่าน : 25 ครั้ง]

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน "...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน "วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าส... [อ่าน : 29 ครั้ง]

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรีย...

ขอเชิญคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเ... [อ่าน : 18 ครั้ง]

กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสังเวยแ...

กำหนดจัดพิธีถวายเครื่องสังเวยและปิดทององค์เทพพระวิษณุกรรม เนื่องในโอกาสบูรณะองค์พระฯ ครบรอบ ๒๐ ปี ใน... [อ่าน : 40 ครั้ง]

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับสถาบันการศึกษาจากประเทศจีน วิทยาลัย Beijing information technology c... [อ่าน : 39 ครั้ง]

ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ระดับ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการน... [อ่าน : 29 ครั้ง]

จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน ครั้งที่ ๓ เพื่อส... [อ่าน : 46 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาท...

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนสู่..วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 106 ครั้ง]

สนองนโนยบายกระทรวงสาธารณสุข ที...

สุขลักษณะที่ดีในการให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 53 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ยินดีต้อนรับ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการฯ [อ่าน : 98 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณยุทธ...

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายไปดำรง... [อ่าน : 96 ครั้ง]

คณะศิลปกรรมร่วมกันบูรณะองค์เทพ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำโดยคณะศิลปกรรมร่วมกันบูรณะองค์เทพพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวม... [อ่าน : 101 ครั้ง]

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ... [อ่าน : 91 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับและประชุมผู้ปกครอง...

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและประชุมผู้ปกครอง นักเร... [อ่าน : 74 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเร...

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และการ... [อ่าน : 75 ครั้ง]

วมพิธีเปิดการประชุมประเมินศูนย...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประเมินศูนย... [อ่าน : 67 ครั้ง]

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความ...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม... [อ่าน : 106 ครั้ง]

ประมวลภภาพโครงการปรับพฤติกรรมป...

https://drive.google.com/open?id=1C2hhfjTpAAz6fbdzjqf0G-GeSWFPpxbG [อ่าน : 75 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำโดย นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี... [อ่าน : 126 ครั้ง]

หน่วยงานราชการ ดู หน่วยงานราชการทั้งหมด
ประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้าง ดู ประกวดราคา / จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ปร...

ประกาศชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตสื่อวีดีทัศน์ พร้อมอุป... [อ่าน : 182 ครั้ง]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เค...

สำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... [อ่าน : 225 ครั้ง]

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เค...

สำหรับผลิตสื่อวิดีทัศน์พร้อมอุปกรณ์เครือข่ายและระบบอินเตอร์เน็ต สำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเ... [อ่าน : 216 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครงาน ดู ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเล...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา (ในระหว่างวันที่ 3-19 กรกฎาคม 2562) [อ่าน : 20 ครั้ง]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเล...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา (ในระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562) [อ่าน : 48 ครั้ง]

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพ...

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูพิเศษสอน (วิชาวิทยาศาสตร์) [อ่าน : 50 ครั้ง]

วิดีโอแนะนำ ดู วิดีโอแนะนำทั้งหมด
วิดีโอแนะนำ " เริ่มต้นใหม่ วั...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 194 ครั้ง]

วีดิทัศน์แนะนำ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 344 ครั้ง]

โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพ ดู โครงการพิเศษ / อบรม / สัมมนาวิชาชีพทั้งหมด
นักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมกิจกร...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 งานวิทยบริการเเละห้องสมุด วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่เพื่อปลูกฝังใ... [อ่าน : 1 ครั้ง]

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเท...

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับครูและนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศ... [อ่าน : 200 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาชีวธนบุรี 4.0” : iPad in your class ro... [อ่าน : 185 ครั้ง]

วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ดู วิจัย / นวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมด
ขนมอบกรอบใบชะคราม สนใจติดต่อสั...

ขนมอบกรอบเพื่อสุขภาพเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย จากโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [อ่าน : 158 ครั้ง]

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผ...

โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง : Voice Command for Bedridden Patient [อ่าน : 195 ครั้ง]

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู...

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านสำหรับนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ [อ่าน : 308 ครั้ง]

แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / ทุนการศึกษา ดู แนะแนวอาชีพ / จัดหางาน / ทุนการศึกษาทั้งหมด
ทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงก...

ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้นทั้งปวช.และปวส.ทุกชั้นปีทุกแผนกวิชา [อ่าน : 377 ครั้ง]

ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับชั้นปวส.2 [อ่าน : 375 ครั้ง]

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. ปีการศ...

กยศ.ขยายเวลาให้ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบe-studentloan คั้งแตวันที่ 2-31 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 362 ครั้ง]

การกู้ยืมเงินกองทุนกยศ. ปีการศ...

กยศ.ขยายเวลาให้ยื่นแบบคำขอกู้ผ่านระบบe-studentloan คั้งแตวันที่ 2-31 สิงหาคม 2561 [อ่าน : 402 ครั้ง]