ของหายได้คืน!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอชื่นชม นายกฤษณพงศ์ อินฟ้าเเสง นักเรียนระดับชั้นปวช.๑ แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ที่เก็บมือถือแล้วนำมาส่งหาเจ้าของ #เร่งศึกษา #หาความรู้ #เชิดชูความดี #มีคุณธรรม