ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...ขอแ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ระดับปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่ได้รับร... [อ่าน : 397 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...ขอแ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับปวช. สาขาวิชาการออกแบบ ที่ได้รับรางวัลชนะ... [อ่าน : 499 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ เหรียญทองแดง และได้ร... [อ่าน : 234 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับปวช. สาขาวิชาการตลาด ที่ได้รับรางวัลรองชนะเ... [อ่าน : 388 ครั้ง]

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทักษะ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั... [อ่าน : 267 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน...

การประชุมคณะกรรมการ ดำเนินงาน โครงการ งานวัดพัฒนาประชาคม [อ่าน : 248 ครั้ง]

การประชุมวิพากย์หลักสูตร ปวส....

การประชุมวิพากย์หลักสูตร ปวส. สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจนายหน้า [อ่าน : 207 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ และได้รับคัดเลือกเ... [อ่าน : 160 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ "ครูยอแสง โกวิททวี" เนื่องในโอกาสมาช่วยปฏิบั... [อ่าน : 474 ครั้ง]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น...

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ภาคเรียนที่ 2 ปีกา... [อ่าน : 441 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ... การทดสอบวัดแววอ...

รอบโควต้าสถานศึกษาและรอบปกติ รอบที่ 1 [อ่าน : 451 ครั้ง]

สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดียจ...

สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดียจัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ Deadline Tomorrow! [อ่าน : 585 ครั้ง]

สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชี...

สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ทัศนศึกษา "งานบ้านและสวนแฟร์ 2020" ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาค... [อ่าน : 542 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยงา...

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง... [อ่าน : 426 ครั้ง]

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย...

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดงานตลาดนัดศิลปกรรม "ALOHA ART 2020" [อ่าน : 446 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม...นิทร...

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม...นิทรรศการ "9 TO THE FUTURE" ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE ภายในคณะศิลปกรรม วิทยา... [อ่าน : 440 ครั้ง]

"RECORD 3.2.1 แลกเปลี่ยนมุมมอง...

RECORD 3.2.1 แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ [อ่าน : 445 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดงา...

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 486 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว และได้รับก... [อ่าน : 446 ครั้ง]

โครงการสนับสนุนกิจกรรม to be n...

โครงการสนับสนุนกิจกรรม to be number one ในสถานศึกษา การประกวด ร้องเพลง และเต้น Cover Dance [อ่าน : 425 ครั้ง]

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับเชิญ...

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE [อ่าน : 472 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านการทำงาน ภายใต้โครงการ "เยาวชนสู่มืออาชีพ" ในระห... [อ่าน : 519 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ประจำปีงบประ... [อ่าน : 530 ครั้ง]

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาช...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 524 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิ...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕... [อ่าน : 591 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง... สถานี...

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ทำการถ่ายทำการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธน... [อ่าน : 547 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดพิ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รั... [อ่าน : 567 ครั้ง]

รับรางวัลภาพถ่าย สู้ภัย โควิด...

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนถ่ายภาพชั้นปวช. 2 ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล [อ่าน : 534 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 557 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 532 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองฯ นันทวัน... [อ่าน : 546 ครั้ง]

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอา...

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาธนบุรี ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตย [อ่าน : 533 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โครงก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 562 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 536 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาค...

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 585 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการประชุมคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทราบมาตรการคัดก... [อ่าน : 669 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบวัด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้กับ 3 สาขาวิชาเพื่อรับเกียรติบัตรออนไล... [อ่าน : 1511 ครั้ง]

IBM ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ น...

โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้น ม.3 และสนใจเรียนต่อสายอาชีพ... [อ่าน : 781 ครั้ง]

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี...

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 746 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3

มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 203