ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี แสดงความยินดีและให้การต้อนรับ "ครูยอแสง โกวิททวี" เนื่องในโอกาสมาช่วยปฏิบั... [อ่าน : 82 ครั้ง]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น...

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด ภาคเรียนที่ 2 ปีกา... [อ่าน : 104 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศ... การทดสอบวัดแววอ...

รอบโควต้าสถานศึกษาและรอบปกติ รอบที่ 1 [อ่าน : 173 ครั้ง]

สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดียจ...

สาขาวิชาถ่ายภาพและมัลติมีเดียจัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ Deadline Tomorrow! [อ่าน : 272 ครั้ง]

สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชี...

สาขาวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ทัศนศึกษา "งานบ้านและสวนแฟร์ 2020" ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาค... [อ่าน : 226 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยงา...

งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เรื่อง... [อ่าน : 174 ครั้ง]

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก วิทยาลัย...

สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก จัดงานตลาดนัดศิลปกรรม "ALOHA ART 2020" [อ่าน : 193 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม...นิทร...

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชม...นิทรรศการ "9 TO THE FUTURE" ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE ภายในคณะศิลปกรรม วิทยา... [อ่าน : 178 ครั้ง]

"RECORD 3.2.1 แลกเปลี่ยนมุมมอง...

RECORD 3.2.1 แลกเปลี่ยนมุมมองใหม่ [อ่าน : 213 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดงา...

พิธีไหว้ครู ไหว้ครูช่าง และพิธีครอบครู ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 237 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ที่ได้รับรางวัลระดับ 3 ดาว และได้รับก... [อ่าน : 201 ครั้ง]

โครงการสนับสนุนกิจกรรม to be n...

โครงการสนับสนุนกิจกรรม to be number one ในสถานศึกษา การประกวด ร้องเพลง และเต้น Cover Dance [อ่าน : 213 ครั้ง]

สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ ได้รับเชิญ...

มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE [อ่าน : 241 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

โครงการอบรมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และทักษะด้านการทำงาน ภายใต้โครงการ "เยาวชนสู่มืออาชีพ" ในระห... [อ่าน : 271 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน THAILAND 4.0 ประจำปีงบประ... [อ่าน : 307 ครั้ง]

งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาช...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถานประกอบการ [อ่าน : 290 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 328 ครั้ง]

รับรางวัลภาพถ่าย สู้ภัย โควิด...

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนถ่ายภาพชั้นปวช. 2 ได้รับรางวัลชมเชย 3 รางวัล [อ่าน : 310 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดพิ...

พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รั... [อ่าน : 339 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศเบื้องหลัง... สถานี...

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ทำการถ่ายทำการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธน... [อ่าน : 317 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิ...

ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕... [อ่าน : 315 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ" ในว... [อ่าน : 304 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง...

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองฯ นันทวัน... [อ่าน : 312 ครั้ง]

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอา...

ร้านศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาธนบุรี ผลิตภัณฑ์ ไข่เค็มใบเตย [อ่าน : 307 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โครงก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โครงการลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 316 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 328 ครั้ง]

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาค...

ภาพบรรยากาศเปิดเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 374 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการประชุมคณะกรรมการคัดกรองนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับทราบมาตรการคัดก... [อ่าน : 413 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบวัด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมทำแบบทดสอบวัดความรู้กับ 3 สาขาวิชาเพื่อรับเกียรติบัตรออนไล... [อ่าน : 1008 ครั้ง]

IBM ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ น...

โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่เรียนจบชั้น ม.3 และสนใจเรียนต่อสายอาชีพ... [อ่าน : 516 ครั้ง]

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปี...

บรรยากาศงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 507 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินกับนักศึกษา​ ระดับปริญญาตรี​ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ​ วิทยา... [อ่าน : 543 ครั้ง]

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอา...

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าศึกษาดูงานคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ [อ่าน : 523 ครั้ง]

กิจกรรมจิตอาสา แผนกวิชาวิจิตรศ...

กิจกรรมจิตอาสา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ (Street... [อ่าน : 490 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

ขอแสดงความยินดีกับนายสิรภพ รัชชะจิตติ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในกา... [อ่าน : 470 ครั้ง]

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมกิ...

แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop สีน้ำ กับท่านดร.สุชาติ วงษ์ทอง ศิลปินสีน้ำชื่อดังและคร... [อ่าน : 476 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดกิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษาแห่งใหม... [อ่าน : 458 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยงา...

โครงการพิเศษและบริการชุมชนฯ ร่วมเป็นวิทยากรในฝึกอบรมวิชาชีพให้กับทหารเรือก่อนปลดประจำการ ในวันพฤหัสบ... [อ่าน : 459 ครั้ง]

กิจกรรม วันเปิดประตูสู่อาชีวธน...

TVC Openhouse 2020 ประจำปีการศึกษา 2562 วันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 [อ่าน : 453 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3

มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 195