ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสม...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีบั... [อ่าน : 327 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...

เรื่อง "ให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน​ เป็นสอนออนไลน์​ หรือ​ สอนทาง​ ​social​ แทน​ ​ตั้งแต่​ วัน... [อ่าน : 338 ครั้ง]

"WORKSHOP STREET ART" ขอขอบคุณ...

WORKSHOP STREET ART [อ่าน : 121 ครั้ง]

เรียน รองผอ. ครู และบุคลากรทุก...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง ปรับรูปแบบการเรียนการสอน เป็นสอนออนไลน์หรือทางsocial แทน โดยที... [อ่าน : 122 ครั้ง]

พิธีทำบุญ และพิธีเปิดหอศิลป์ C...

พิธีทำบุญ และพิธีเปิดหอศิลป์ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 138 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วม "การประชุมผู้ปกครองนักเรียน... [อ่าน : 269 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกท่าน [อ่าน : 165 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดหอศิล...

ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดหอศิลป์และนิทรรศการ "C13 ART SPACE 1ST" ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะศิล... [อ่าน : 168 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมว...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมวางพวงมาลาสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ... [อ่าน : 138 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโค...

โครงการขยายและยกระดับคุณภาพการจัดอาชีวศึกษาทวิภาคีฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 [อ่าน : 310 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการวิทยาลัย [อ่าน : 348 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดำเนิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดำเนินงานตามมาตรการของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเช... [อ่าน : 477 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดำเนิ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย [อ่าน : 453 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ยินดี...

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒... [อ่าน : 435 ครั้ง]

ประกาศ!! การรับเครื่องแบบนักเร...

การรับเครื่องแบบนักเรียน ระดับปวช.๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ [อ่าน : 556 ครั้ง]

นักเรียน นักศึกษาทุกคน ! ต้องศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 439 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูพิเศษสอน สาขาวิชา การถ่ายภาพและวีด... [อ่าน : 415 ครั้ง]

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา... [อ่าน : 555 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักเรี...

ลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) [อ่าน : 477 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา และเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25... [อ่าน : 638 ครั้ง]

อาชีวศึกษากรุงเทพ สำนักงานคณะก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญผู้สนใจร่วมทำแบบทดสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อไวรัส COVID-19 [อ่าน : 825 ครั้ง]

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี...

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิช... [อ่าน : 1364 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดร...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สามารถสมัครด้วยตนเอง หร... [อ่าน : 824 ครั้ง]

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาทุกคน ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 492 ครั้ง]

แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียนในสถานศึ...

แบบฟอร์มสมัครเรียนออนไลน์ [อ่าน : 634 ครั้ง]

ประกาศ!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบ...

ประกาศ!! วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ไม่เลื่อนการสอบสัมภาษณ์ [อ่าน : 511 ครั้ง]

พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก โดย รองศา...

พัฒนาเด็กด้วยพลังบวก โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี เผยแพร่ เพื่อประโยชน์แก่สังคม [อ่าน : 531 ครั้ง]

ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการเ...

โครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาในวันที่ 21,28 มิถุนายน 2562 [อ่าน : 556 ครั้ง]

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด...

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ในวันที่ 19-26 กรกฏาม [อ่าน : 577 ครั้ง]

ขอเชิญโครงการวันภาษาไทยแห่งชาต...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี กำหนดจัดโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใันวัน... [อ่าน : 593 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เท...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา... [อ่าน : 548 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการจิตอาส...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการจิตอาสา ปันน้ำใจเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสมหามงคลพระร... [อ่าน : 494 ครั้ง]

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการวั...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม... [อ่าน : 465 ครั้ง]

โครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรม...

เชิญชวนนักเรียนโครงการเขียนคำขวัญอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา [อ่าน : 509 ครั้ง]

เชิญมอบทุนการศึกษา “ช่วยกันสาน...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 412 3411 [อ่าน : 603 ครั้ง]

#วันวิสาขบูชา เป็นวันที่ระลึกถ...

วันสำคัญในระดับนานาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์... [อ่าน : 671 ครั้ง]

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุ...

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถอนศาลพระภูมิ ในเวลา... [อ่าน : 561 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานทะเบียน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 13
งานพัสดุ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 100