อาชีวะธนบุรี เปิดนิทรรศการ "ART PROJECT EX 2022"วันนี้ (17 ก.พ. 2565)
เรืออากาศโท สมพร ปานดำ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ
"ART PROJECT EX 2022" ภายใต้โครงการจัดแสดงนิทรรศการ โครงการงานศิลป์ ปีการศึกษา 2564
โดยคณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซึ่งมีดร.นิติ นาชิต ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ รักษาการในตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ ดร.ชมพูนุช บัวบังศร
ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสังกัดอาชีวศึกษากรุงเทพ เข้าร่วมในพิธี
ณ หอศิลป์ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ห้ามพลาด!! กิจกรรม PHOTOGRAMS WORKSHOP | กระบวนการสร้างสรรค์ PHOTOGRAMS |
โดย ครูชนม์ชนก ฐิตะกสิกร ครูประจำสาขาวิชาการถ่ายภาพฯ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. (ทุกกิจกรรมไม่มีค่าใช้จ่าย)
สามารถเข้าชมนิทรรศการ "ART PROJECT EX 2022" จัดแสดงระหว่างวันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ C13 ART SPACE คณะศิลปกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13
(MRT CHARAN 13 STATION) กรุงเทพมหานคร (เปิดเฉพาะวันจันทร์-ศุกร์)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : C13 ART SPACE หรือโทร 08 9476 1941 ครูวันใหม่

กิจกรรม Workshop | สานศิลป์สร้างมูลค่า Product Design โดย อาจารย์อรุณ สุทธิวิไล อาจารย์อลิสา เจริญสุข
และทีมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในวันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (ไม่มีค่าใช้จ่าย)