งานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการสมัครเรียนและรายงานตัวเลื่อนชั้นปี 1-3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต

งานนักศึกษาวิชาทหาร ดำเนินการสมัครเรียนและรายงานตัวเลื่อนชั้นปี 1-3 ปีการศึกษา 2566 ในวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร วิภาวดีรังสิต

ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการอัฐพล ผลพฤกษา

💜🤍ยินดีต้อนรับสู่ “รั้วอินทนิล ถิ่นม่วงขาว” ด้วยความยินดียิ่ง💜🤍 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี…ยินดีต้อนรับท่านรองผู้อำนวยการอัฐพล ผลพฤกษา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี