โครงการ PTECH ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด กับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้จัดกิจกรรม Mentor พบ Mentee เพื่อให้นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้สัมผัส พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้มีประสบการณ์โดยตรงในสายงาน IT ได้รับเกียรติจาก Mentor บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด จำนวน 12 คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ Mentee นักเรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับชั้น ปวช.1 จำนวน 20 คน และ ระดับ ปวช. 2 จำนวน 20 คน และ ปวช.3 จำนวน 15 คน กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี