คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณรังสรรค์ เฮงกสิกรรม สามีนางจันทร์ฉาย ศิลาทอง (พี่แมว) บุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ในวันที่ 16 มกราคม 2566 ณ วัดกลาง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ