คณะผู้บริหารและครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ 2565 ระดับภาคตะวันออกและกทม. ท่านผู้อำนวยการธิติมา โรจน์วัชราภิบาล ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นประธานตัดสินสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และครูวันใหม่ อวยพรเจริญผล เป็นคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน นำโดย ท่านรองผู้อำนวยการสุนทรี อาจทวีกุล ครูภรณ์ทิพย์ มีสุขและครูสาวิตรี หนองยาง มหกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยอง จังหวัดระยอง