วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ประจำปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี