วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ป้องกันยาเสพติด หัวข้อ "รณรงค์ป้องกันยาเสพติด" หมดเขตส่ง 27 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 น. มีดังนี้
1. กิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง (TO BE NUMBER ONE)
2. กิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูน "Comics" ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟน แทบเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
3. กิจกรรมประกวดวาดภาพการ์ตูน "Comics" สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพด้วยมือ
4. กิจกรรมประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์เทคนิคผสม
5. กิจกรรมประกวดวาดเส้นสร้างสรรค์
6. กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Antidrug"
7. กิจกรรมประกวดViral Clipหัวข้อ"สื่อสร้างสรรค์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. กิจกรรมประกวดสติ๊กเกอร์ไลน์
9. กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภัยของยาเสพติด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "ครูบรรพต ฉั่วตระกูล หัวหน้างานโครงการพิเศษ"