วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี จัดโครงการตรวจสุขภาพทั่วไป ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมอินทนิล 1 อาคาร 5 ชั้น 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี
หมายเหตุ : ตารางเวลาเข้าตรวจสุขภาพอยู่ในคอมเมนต์