วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันครูแห่งชาติ และวันเด็กแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี