ประเภท : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาท...

ยินดีต้อนรับนักเรียน นักศึกษาทุกคนสู่..วันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 45 ครั้ง]

สนองนโนยบายกระทรวงสาธารณสุข ที...

สุขลักษณะที่ดีในการให้บริการอาหารแก่เด็กนักเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ยินดีต้อนรับ นายเจนวิทย์ ครองตน ผู้อำนวยการฯ [อ่าน : 44 ครั้ง]

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณยุทธ...

ขอแสดงความยินดีกับนายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูทุกท่าน ที่ได้รับการแต่งตั้งย้ายไปดำรง... [อ่าน : 24 ครั้ง]

คณะศิลปกรรมร่วมกันบูรณะองค์เทพ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี นำโดยคณะศิลปกรรมร่วมกันบูรณะองค์เทพพระวิษณุกรรม สิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวม... [อ่าน : 22 ครั้ง]

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการชี...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และหัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ... [อ่าน : 32 ครั้ง]

ยินดีต้อนรับและประชุมผู้ปกครอง...

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและประชุมผู้ปกครอง นักเร... [อ่าน : 40 ครั้ง]

ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเร...

นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร คณะครูเจ้าหน้าที่ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน และการ... [อ่าน : 31 ครั้ง]

วมพิธีเปิดการประชุมประเมินศูนย...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมประเมินศูนย... [อ่าน : 26 ครั้ง]

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามความ...

จ.ส.อ.เพิ่มเติม พลับพลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และคณะ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม... [อ่าน : 69 ครั้ง]

ประมวลภภาพโครงการปรับพฤติกรรมป...

https://drive.google.com/open?id=1C2hhfjTpAAz6fbdzjqf0G-GeSWFPpxbG [อ่าน : 47 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จก...

วิทยาลัยอาชีวศึกษา นำโดย นายวรรณยุทธ จิตสมุทร ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี... [อ่าน : 88 ครั้ง]

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานศูนย...

ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จังหวัดราชบุรี [อ่าน : 116 ครั้ง]

บรรยากาศสอบมาตรฐานวิชาชีพ ชมรม...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพให้กับนักเรียนในระดับปวช 3 [อ่าน : 111 ครั้ง]

แผนปฏิบัติการโครงการกรุงเทพฯ เ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีเข้าร่วมโครงการ กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย โดยมีการเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรว... [อ่าน : 123 ครั้ง]

" OPEN HOUSE 2019 " เปิดประตูส...

จัดงานแนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐ... [อ่าน : 244 ครั้ง]

ภาพการปฏิบัติงาน

ภาพการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ [อ่าน : 119 ครั้ง]

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเท...

ตัวแทนครูและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมปฐมนิเทศร่วมกับครูและนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศ... [อ่าน : 184 ครั้ง]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เ...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา อาชีวธนบุรี 4.0” : iPad in your class ro... [อ่าน : 174 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งสิ่งประดิษฐ์ "โปรแกรมสั่งงานด้วยเสียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง" เข้าร่วมการ... [อ่าน : 202 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ในแต่ละประเภทวิชา ดังนี้ [อ่าน : 853 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโนลยีสารสนเทศ ร่ว...

สาขาวิชาเทคโนโนลยีสารสนเทศ ร่วมสืบสานประเพณี บูชามหานที อาชีวศึกษาธนบุรี 2561 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน... [อ่าน : 213 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะเ... [อ่าน : 190 ครั้ง]

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น...

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาเท... [อ่าน : 211 ครั้ง]

คณะผู้บริหารจาก Shanghai Techn...

ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหารจาก Shanghai Technical Institute of Electronic and Informatio... [อ่าน : 189 ครั้ง]

การประชุมวิชาการสถิติประยุกต์แ...

ครูและนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการสถิติประยุ... [อ่าน : 187 ครั้ง]

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น...

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพม... [อ่าน : 187 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้เ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายเอกนรินทร์ ภาคะ หัว... [อ่าน : 207 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบดูแลผู้เ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายเอกนรินทร์ ภาคะ หั... [อ่าน : 205 ครั้ง]

การประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.2...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายประสงค์ หอมจันทร รอ... [อ่าน : 241 ครั้ง]

การประชุมผู้ปกครอง ระดับ ปวช.1...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยนายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัย มอบให้ นายประวิทย์ สนับแน่น... [อ่าน : 268 ครั้ง]

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด...

โดย นายวรรณยุทธ จิตรสมุทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ร่วมวางแผนจัดการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องก... [อ่าน : 289 ครั้ง]

กิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ

คุณครูพัทยา จันโทกุล ผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ กองลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ณ ค่ายลูกเส... [อ่าน : 329 ครั้ง]

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินท...

กิจกรรมเข้าค่ายค่ายพักแรมเดินทางไกล และพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ ครั้งที่ 34 รระหว่... [อ่าน : 430 ครั้ง]

พิธีวางพวงมาลาเนื่องใน"วันมหิด...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นตัวแทน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา [อ่าน : 180 ครั้ง]

การปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อน...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีจัดโครงการการปฐมนิเทศนักเรียนทวิภาคีก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ วันที่ 1... [อ่าน : 194 ครั้ง]

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษั...

การอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ ๑/๖๑ "รุ่นเป็นเบ้า เป็นแ... [อ่าน : 203 ครั้ง]

เรือจ้าง วางพาย สายอาชีพ 2561

กิจกรรมมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ 2561 แด่ครูพัทยา จันโทกุล และครูชวัลกร พฤกษสุขเกษม [อ่าน : 187 ครั้ง]

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒ...

การประชุมสัมนาภายใต้โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 198 ครั้ง]

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการบริห...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี โดยคุณครูเอกนรินทร์ ภาคะ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติ... [อ่าน : 215 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 5
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 20
งานพัสดุ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
งานทะเบียน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานการเงิน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบุคลากร มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานบริหารงานทั่วไป มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวางแผนและงบประมาณ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานสวัสดิการ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 8
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3

มี ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 115