ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ทุนมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง ทุนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับนักเรียนระดับชั้นปวช.1[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแท... สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต จากสถาบันการอาชีวศึกษ...[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดศิลปกรรม Country Arts 2018 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก และคณะศิลปกรรม ขอเชิญร่วมงาน ตลาดนัดศิลปกรรม Country Arts 2018 วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 11.00 น. ลงทะเบียนรับของที่ระลึก / เปิดตลาด เวลา 13.00 น. ณ ลานศิลปกรรม วิทยาลัย...[อ่าน : 24 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ชมรมวิชาชีพการตลาด ชมรมวิชาชีพการตลาดเชิญชวนร่วมทำบุญ และทำความสะอาดพัฒนาวัด ณ วัดวิจิตร(วัดหนัง) ตามโครงการทำดีเพื่อแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดวิจิตรการนิมิต[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • Know-ledge to the future ปันใจพีี่ให้น้องจากรุ่นสู่รุ่น ของศิษย์พี่ ศิลปกรรมรุ่น 3 สิ่งดีที่รุ่นพี่มอบให้รุ่นน้องเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่อาชีพศิลปกรรม[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • SIRI Sub-Exhibition Fine art 41 นิทรรศการย่อยแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ แสดงผลงานนักเรียน ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน[อ่าน : 37 ครั้ง]
 • ทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ศิลปะ ปวช.2 ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ผลการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำรวจโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี [อ่าน : 28 ครั้ง]
 • รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี รายงานการประเมินมาตรฐานวิชาชีพระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 41 ครั้ง]
 • รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561 รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 21 กุมภาพันธ์ 2561[อ่าน : 39 ครั้ง]
 • ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ระดับ ปวช.2 และ ปวช.3 วันที่ 8 พ.ค. 2561[อ่าน : 30 ครั้ง]
 • มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8 มีนาคม 2561[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • มาตรฐานการอาชีวศึกษา 2561 ข่าวงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา[อ่าน : 45 ครั้ง]
 • น้องใหม่ มทส.กราบย่าโม ฝากตัวเป็นลูกหลาน https://www.matichon.co.th/education/news_1069625[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • อบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12 นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ BIG PRO DAYS 12 ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิร์ด[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10 และกิจกรรมต่างๆ[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • ทำบุญตักบาตร 80 ปี อาชีวศึกษาธนบุรี 1 ส.ค. 2561 ทำบุญตักบาตร 80 ปี อาชีวศึกษาธนบุรี 1 ส.ค. 2561[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2560[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • รายงานโครงการคุณธรรมครั้งที่ 2 กำหนดส่งรายงานโครงการคุณธรรม[อ่าน : 35 ครั้ง]

ข้อมูล : ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนกวิชาการโรงแรม มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนวิชาคหกรรมศาสตร์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 4
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
แผนกวิชาการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการออกแบบ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาการตลาด มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 2
แผนกวิชาการบัญชี มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 3
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานประชาสัมพันธ์ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานทะเบียน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานอาคารสถานที่ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานส่งเสริมผลผลิต การค้าและประกอบธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิจัย มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานความร่วมมือ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานสวัสดิการ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานครูที่ปรึกษา มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานปกครอง มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวัดผลและประเมินผล มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานวิทยบริการและห้องสมุด มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
งานสื่อการเรียนการสอน มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 1
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 0
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มี ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 6

มี ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด 32