วิดีโอแนะนำ " เริ่มต้นใหม่ วันนี้ยังไม่สาย (Restart) "

วัน พุธ ที่ 12 ธันวาคม 2561, เวลา 11:26 น. 324 ครั้ง นายวีระโชติ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอเพื่อสร้างความตระหนักและปรับมุมมองผู้เสพ 

 " ผู้ติดยาเสพติด คือ ผู้ป่วย และเพื่อผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข "