(แก้ไข) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (พนักงานราชการ บรรณารักษ์) วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประกาศรับสมัครงาน วัน พุธ ที่ 14 พฤษจิกายน 2561, เวลา 08:50 น. 200 ครั้ง Admin